chickenrestaurants in Fresno, CA

1 to 20 of 105.
 1. Jacks Gas 1736 E Belmont Ave FresnoCA93701 (559) 237-8123 1.0 mi
 2. Popeyes Chicken & Biscuits
  3110 E McKinley Ave FresnoCA93703 (209) 442-1789 1.2 mi
 3. Chicken Pie Shop
  861 E Olive Ave FresnoCA93728 (559) 237-5042 1.7 mi
 4. KFC Kentucky Fried Chicken
  2031 N Blackstone Ave FresnoCA93703 (559) 226-6191 1.8 mi
 5. Ruben's Rib Shack
  2421 E Clinton Ave FresnoCA93703 (559) 222-7422 1.8 mi
 6. Rally's
  1345 Fresno St FresnoCA93706 (559) 265-2262 1.8 mi
 7. Fresno Free College Foundation 1449 N Wishon Ave FresnoCA93728 (559) 233-2221 1.9 mi
 8. Karsh's Catering
  609 E Olive Ave FresnoCA93728 (559) 230-2433 1.9 mi
 9. KFC
  1110 C St FresnoCA93706 (559) 485-1620 2.0 mi
 10. KFC Kentucky Fried Chicken
  1110 C St FresnoCA93706 (559) 485-1620 2.0 mi
 11. Rally's
  4818 E. Kings Canyon Road FresnoCA93727 (559) 559-0271 2.2 mi
 12. El Pollo Loco
  4865 E. Kings Canyon FresnoCA93727 (559) 455-9440 2.3 mi
 13. KFC Kentucky Fried Chicken
  4948 E Kings Canyon Rd FresnoCA93727 (559) 456-3459 2.4 mi
 14. KFC - Kentucky Fried Chicken 3422 N Cedar Ave FresnoCA93726 (559) 224-3088 2.6 mi
 15. KFC Kentucky Fried Chicken
  4909 E McKinley Ave FresnoCA93727 (559) 456-2411 2.6 mi
 16. KFC Kentucky Fried Chicken
  3218 E Jensen Ave FresnoCA93706 (559) 268-6311 2.8 mi
 17. Wingstop
  5177 E Kings Canyon Rd FresnoCA93727 (559) 252-9464 3.1 mi
 18. El Pollo Loco
  4188 N Blackstone Ave FresnoCA93726 (559) 230-1458 3.3 mi
 19. McDonald's
  1718 W Olive FresnoCA93728 (559) 268-5522 3.4 mi
 20. KFC Kentucky Fried Chicken
  1904 W Olive Ave FresnoCA93728 (559) 237-6421 3.5 mi
1 to 20 of 105.