dairy in Dayton, OH

1 to 20 of 200.
 1. Fdtv 211 S Main St DaytonOH45402 (937) 610-3309 0.2 mi
 2. The Dairy Corner 368 S Patterson Blvd DaytonOH45402 (937) 438-3555 0.3 mi
 3. Planet Smoothie 1105 Brown St DaytonOH45409 (937) 610-0550 1.2 mi
 4. United Dairy Farmers 1117 N Main St DaytonOH45405 (937) 461-2812 1.2 mi
 5. Dairy Queen 1105 Brown St DaytonOH45409 (937) 220-9168 1.2 mi
 6. Cold Stone Creamery
  131 Jasper St DaytonOH45409 (937) 228-2653 1.3 mi
 7. United Dairy Farmers
  1217 Brown St DaytonOH45409 (937) 461-5301 1.3 mi
 8. Kroger
  1555 Wayne Ave DaytonOH45410 (937) 254-2501 1.4 mi
 9. H & S Mart 1413 N Main St DaytonOH45405 (937) 276-2292 1.4 mi
 10. Dollar General 1819 W 3rd St DaytonOH45417 (937) 263-6125 1.8 mi
 11. Ben & Jerry's
  1934 Brown St DaytonOH45409 (937) 461-1888 1.9 mi
 12. Troy Dairy Foods 1006 Troy St DaytonOH45404 (937) 262-7806 1.9 mi
 13. Edy's Grand Ice Cream 1771 Stanley Ave DaytonOH45404 (937) 224-8240 2.0 mi
 14. Edy's 1771 Stanley Ave DaytonOH45404 (937) 224-8240 2.0 mi
 15. United Foods 2141 N Main St DaytonOH45405 (937) 278-5478 2.0 mi
 16. Food City 1829 Germantown St DaytonOH45408 (937) 263-4799 2.0 mi
 17. United Dairy Farmers 1820 Wyoming St DaytonOH45410 (937) 252-4864 2.1 mi
 18. Dollar General Store 2312 N Main St DaytonOH45405 (937) 276-3229 2.1 mi
 19. Double D Dairy 607 State St DaytonOH45409 (419) 594-3354 2.2 mi
 20. Food 4 Less 3129 E 3rd St DaytonOH45403 (937) 424-0532 2.3 mi
1 to 20 of 200.